Hvem er vi?

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer

Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et igangsættende, berigende og positivt undervisningstilbud. 

Der undervises i normalt 2 timer pr. fag, medmindre andet er anført. 

Der starter normalt nye hold 3 gange om året: August, november og marts. Der er ofte mulighed for løbende optag. Desuden tilbydes aktiviteter af forskellig karakter som f.eks. weekendkurser.

I sommerferieperioden vil der være forskellige arrangementer - se dem her på hjemmesiden eller på opslag på skabet på skolen. 
Ring til os, så fremsender vi det nyeste program, eller se de aktuelle hold under Kurser her på hjemmesiden.

Telefontid alle dage kl 9.00 - 13.00.

Huset åbner kl. 9, hvor du kan læse avisen, drikke kaffe sammen med andre og hvor der af og til også kan købes frokost, kage m.v. 
Efter undervisning og frem til skolen lukker, står diverse lokaler til fri afbenyttelse, såsom det kreative værksted samt edb-lokalet. 

Undervisningen er etableret med tilskud under Folkeoplysningsloven og tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. Desuden tilbyder skolen forskellige øvrige aktiviteter med tilskud fra Københavns Kommune i forbindelse med skolens værested.

Lille Skole for Voksne er medlem af Dansk Oplysnings Forbund. 

Det er min ambition som overborgmester, at København bliver mere fælles og lige. Den ambition er Lille Skole for Voksne med til at opfylde.

Jeg vil derfor gerne sige tusind tak for, at I inviterede mig indenfor, i forbindelse med, at jeg havde rykket mit kontor til Vanløse. Over en varm frokost med chili sin carne, fik jeg mødt flere af skolens elever til en åben og uformel snak. Jeg tog derfra med en vished og glæde over, at Lille Skole for Voksne tilbyder forskellige former for undervisning og et stærkt fællesskab for psykisk sårbare voksne. Jeg mærkede i den grad, at hér er der masser af hjertevarme og plads til forskellighed.

- Sophie Hæstorp, Overborgmester i København