Hvem er vi?

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer

Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et igangsættende, berigende og positivt undervisningstilbud. 

Der undervises i normalt 2 timer pr. fag, medmindre andet er anført. 

Der starter normalt nye hold 3 gange om året: August, november og marts. Der er ofte mulighed for løbende optag. Desuden tilbydes aktiviteter af forskellig karakter som f.eks. weekendkurser.

I sommerferieperioden vil der være forskellige arrangementer - se dem her på hjemmesiden eller på opslag på skabet på skolen. 
Ring til os, så fremsender vi det nyeste program, eller se de aktuelle hold under Kurser her på hjemmesiden.

Telefontid alle dage kl 9.00 - 13.00.

Huset åbner kl. 9, hvor du kan læse avisen, drikke kaffe sammen med andre og hvor der af og til også kan købes frokost, kage m.v. 
Efter undervisning og frem til skolen lukker, står diverse lokaler til fri afbenyttelse, såsom det kreative værksted samt edb-lokalet. 

Undervisningen er etableret med tilskud under Folkeoplysningsloven og tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. Desuden tilbyder skolen forskellige øvrige aktiviteter med tilskud fra Københavns Kommune i forbindelse med skolens værested.

Lille Skole for Voksne er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.