Bestyrelsen 

Formand Teddy Sidelmann Rasmussen: 
Født 1978, uddannet på Roskilde Universitet i Socialvidenskab, Filosofi & Videnskabsteori. Teddy har arbejdet i en boligsocial helhedsplan i Ishøj og har i siden 2011 været sekretariatsleder i Frivilligcenter Amager, som i dag også driver et brugerstyret foreningshus. Her har han bl.a. arbejdet med rådgivning af lokale foreninger og projekter, organisering og ledelse af frivillige og projektledelse. 

Sammen med de andre frivilligcentre i hovedstaden er Teddy medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde i Købehavns Kommune. Rådet er nedsat af Socialudvalget og rådgiver og kvalificerer kommunen om frivilligt arbejde. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i frivilligcentrenes landsorganisation, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark. 

Teddy er medstifter og formand i Foreningen Nordlyset, der er en støtteforening for et brugerstyret værested i en skurvogn på Amager. 

Næstformand Mads Engholm: 
Født 1973, antropolog, arbejder som specialkonsulent med byplanlægning i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. 

Landsformand i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. 

Formand for WeShelter (tidligere Missionen Blandt Hjemløse), der driver tilbud og aktiviteter for hovedstadens hjemløse, sårbare og udsatte borgere. 

Tidligere formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, som er samarbejdsforum for regionens foreninger for psykiatriens brugere og pårørende.

Bestyrelsesmedlem Christine Larsen: 
Christine er uddannet sygeplejerske samt Master i Sundhedspædagogik. Hun har mere end 35 års erfaring som behandler i psykiatrien, heraf 16 som distriktspsykiatrisk sygeplejerske og 7 år som kontaktperson i OPUS. 

Siden 2014 har Christine været underviser på Skolen for Recovery, som hun har været med til at starte op. I den forbindelse har hun erfaring med at samarbejde med mange forskellige aktører. Det er en vigtig nyskabelse, at der er et fælles blik på udvikling af tilbud i psykiatrien. 
 
Christine er optaget af at pædagogik og læring kan være endnu en måde for mennesker med mentale vanskeligheder at arbejde med at få det bedre.  

Bestyrelsesmedlem Nana Alsted: 
Nana er født i 1983 og uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Hun arbejder til daglig som projektleder hos Teknologirådet. Hun har tidligere arbejdet som organisationskonsulent i Landsforeningen Bedre Psykiatri og før det i højskoleverdenen som lærer og viceforstander.

Nana er optaget af hvordan højskoletankerne og folkeoplysning kan være et vigtigt bidrag i livet, også for mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed. 

Ole VesterlundFødt 1971. Uddannet fra Danmarks Designskole.
Centerleder siden 2012 på Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård i Vanløse. Hyltebjerggård er en selvejende institution, hvor diversitet og mangfoldighed er omdrejningspunktet, og som bygger på frivillighed og medborgerskab. Huset rummer værested, en lang række foreninger, netværk, værksteder, institutioner, lokaler til udlejning, lejere og tilbud om fællesskabsarrangementer.
O.V. har desuden en aktiv kunstpraksis.  

 
 
Lille Skole for Voksne er en folkeoplysende forening 
Du er velkommen til at blive medlem af foreningen. Som medlem har du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling. 

Ønsker du at høre nærmere eller melde dig ind, kan du kontakte skolen direkte på 2492 4503 eller sende en mail til kontoret@lsfv.dk. 

Du kan se foreningens gældende vedtægter her: Foreningens vedtægter fra januar 2019