Bestyrelsen 

Formand Kenneth Engstrøm: 
Født 1963 og uddannet økonom (Cand.Scient.Adm).  

Kenneth er i dag ansat som Vicedirektør hos Specialisterne ApS, der arbejder på at få talenter som autister i arbejde. Før var Kenneth adm. dir for Behandlingsstederne Søbæk og har tidligere været både økonomichef og direktør for Behandlingsskolerne i København. Kenneth har også været direktør for Det Sociale Netværk og Headspace med Poul Nyrup Rasmussen som formand og stifter. I en årrække har Kenneth været administrationschef på Kofoeds Skole og har derudover en lang karriere i det kommunale bag sig, blandt andet som Handicap- og Psykiatrichef i Herlev Kommune og Vicekontorchef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. 

Tidligere har Kenneth været økonom i Danske Sygeplejeråd og økonomichef hos Danske Fysioterapeuter.  

Med den uddannelsesmæssige baggrund og karrieremæssige bagrund i social og udsatteområdet, betragtes Kenneth som  “Socialøkonom”. 

Næstformand Mads Engholm: 
Født 1973, antropolog, arbejder som specialkonsulent med byplanlægning i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. 

Landsformand i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. 

Formand for WeShelter (tidligere Missionen Blandt Hjemløse), der driver tilbud og aktiviteter for hovedstadens hjemløse, sårbare og udsatte borgere. 

Tidligere formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, som er samarbejdsforum for regionens foreninger for psykiatriens brugere og pårørende. 

Bestyrelsesmedlem Christine Larsen: 
Christine er uddannet sygeplejerske samt Master i Sundhedspædagogik. Hun har mere end 35 års erfaring som behandler i psykiatrien, heraf 16 som distriktspsykiatrisk sygeplejerske og 7 år som kontaktperson i OPUS. 

Siden 2014 har Christine været underviser på Skolen for Recovery, som hun har været med til at starte op. I den forbindelse har hun erfaring med at samarbejde med mange forskellige aktører. Det er en vigtig nyskabelse, at der er et fælles blik på udvikling af tilbud i psykiatrien. 
 
Christine er optaget af at pædagogik og læring kan være endnu en måde for mennesker med mentale vanskeligheder at arbejde med at få det bedre.  

Bestyrelsesmedlem Teddy Sidelmann Rasmussen: 
Født 1978, uddannet på Roskilde Universitet i Socialvidenskab, Filosofi & Videnskabsteori. Teddy har arbejdet i en boligsocial helhedsplan i Ishøj og har i siden 2011 været sekretariatsleder i Frivilligcenter Amager, som i dag også driver et brugerstyret foreningshus. Her har han bl.a. arbejdet med rådgivning af lokale foreninger og projekter, organisering og ledelse af frivillige og projektledelse. 

Sammen med de andre frivilligcentre i hovedstaden er Teddy medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde i Købehavns Kommune. Rådet er nedsat af Socialudvalget og rådgiver og kvalificerer kommunen om frivilligt arbejde. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i frivilligcentrenes landsorganisation, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark. 

Teddy er medstifter og formand i Foreningen Nordlyset, der er en støtteforening for et brugerstyret værested i en skurvogn på Amager. 

Bestyrelsesmedlem Nana Alsted: 
Nana er født i 1983 og uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Hun arbejder til daglig som organisationskonsulent i Landsforeningen Bedre Psykiatri, hvor hun arbejder med at støtte og udvikle de lokale frivillige afdelinger. 
 
Derudover har hun arbejdet 7 år i højskoleverdenen. Nana er optaget af hvordan højskoletankerne og folkeoplysning kan være et vigtigt bidrag i livet, også for mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed.     

 
 
Lille Skole for Voksne er en folkeoplysende forening 
Du er velkommen til at blive medlem af foreningen. Som medlem har du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling. 

Ønsker du at høre nærmere eller melde dig ind, kan du kontakte skolen direkte på 2492 4503 eller sende en mail til kontoret@lsfv.dk. 

Du kan se foreningens gældende vedtægter her: Foreningens vedtægter fra januar 2019