Skolen siger tak 

Tak for støtten til: 

2023: 
Enid Ingemanns Fond

Nord-Vest Fonden

OF's lokalforeningspulje

DOF's Initiativpulje

Velliv

Region hovedstaden: Social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejde


2022: 
Enid Ingemanns Fond

Nord-Vest Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Velliv

Vanløsepuljen


2021:  
Any og Richard Sperlings Fond 

Augustinus Fonden 

Enid Ingemanns Fond 

Sct. Georgs Fonden 

Dansk Tennis Fond 

Jascha Fonden 

Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond 

Heinrich og Laurine Jensens Fond 

Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat 

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond 

Otto Bruuns Fond 

Det Nissenske Familiefond  

Det Obelske Familiefond 

Gerda Fugledes Fond  

Asta & Jul. P. Justesens Fond 

Den Bøhmske Fond 

Otto og Gerda Bings Mindelegat

OF's lokalforeningspulje

Velliv


2020: 
Enid Ingemanns Fond 

Direktør J.P. Lund og hustru Wilhelmine Bugges legat  

Sportgoodsfonden 

Scandinavian Tobacco Group 

Aase og Ejnar Danielsens Fond 

Augustinus Fonden 

Asta og Jul. P. Justesens Fond 

Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindefond 

Entreprenør Marius Pedersens Fond 

Frimodt-Heinike Fond  

Esther Bruhns Fond 

Frk. Helvig Tornveds Fond 

OF's lokalforeningspulje 

Velliv 

Region hovedstaden: Social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejde