Vores kurser

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer

Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et positivt undervisningstilbud.

Der undervises i normalt 2 timer pr. fag, medmindre andet er anført.