Udlejning af cafélokale og motions/yogalokale

Det er muligt at leje skolens hyggelige café med tilhørende lille køkken samt skolens motions/yogalokale på hverdage efter kl. 17 og i weekenderne, med mindre skolen selv afholder arrangementer eller ekstra kurser. 
 
Cafélokale med køkken 
Cafélokalet er på 55 kvm uden køkken, og der er plads til ca. 20 siddende personer. Lokalet er velegnet til samtalegrupper, små selskaber eller lign., hvor der skal laves kaffe, te og en let anretning. Der er klaver i caféen. 

Køkkenet er på 10 kvm og er indretningsmæssigt at sammenligne med et køkken i et almindeligt hjem - ikke et industrikøkken. Der er en åbning ml. køkken og café, hvor man kan servere.  
 
Motions/yogalokale 
Skolens lyse motionslokale er på 30 kvm, og der er plads til, at 7 personer kan lave motion. Lokalet er vinkelformet.  

Der er adgang til måtter, håndvægte mm. Der er adgang til toilet men ikke mulighed for at tage bad. 
 
For yderligere information, pris og booking: 
Der er mulighed for leje lokalerne både enkeltstående gang(e) og i en periode efter fast aftale.  

Ring til skolen på tlf. 2492 4503 og spørg efter Signe Buch eller send en mail til kontoret@lsfv.dk.