Lille Skole for Voksne er et §104 tilbud under Serviceloven.

Her er uddrag af konklusionen fra Socialtilsynets rapport 2023:

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet i meget høj grad, lever op til både sit formål og til det værdigrundlag, som er udgangspunktet for tilbuddet.

Tilbuddets udgangspunkt er at møde den enkelte kursist på dennes præmisser, ved at have en anerkendende og engageret tilgang til kursisterne. Undervisningen foregår i små hold med op til 8 deltagere, dog oftest med 4 deltagere, hvilket skaber mulighed for at tage hånd om den enkelte kursists forudsætninger og dagsform.

Det er Socialtilsynets konklusion, at tilbuddet i meget høj grad understøtter kursisternes ønske om faglig udvikling og udvikling af sociale kompetencer. Der tilbydes relevant faglig undervisning og der er muligheder for socialt samvær med andre kursister gennem sociale arrangementer og gennem tilbuddets cafe.

Socialtilsynet konkluderer, at kursisterne oplever stor tryghed i tilbuddet, at de udvikler deres færdigheder, og at de har et socialt netværk i tilbuddet.

Du kan se tilsynsrapporten i sin helhed her


Priser:

Prisen for et fag (to timer hver uge i  14-15 uger) er 650 kr., hvis man bor i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Bor man i andre kommuner, er prisen 975 kr.

Betales kursusgebyret af en kommune, tillægges et administrationsgebyr. 


Hvad kan Lille Skole for Voksne?

Klik her, hvis du vil læse mere om, hvad skolen kan, og hvad man som elev får ud af at gå på skolen.