Der findes i København forskellige skoler, der tilbyder undervisning til voksne med psykisk sårbarhed.

Det drejer sig f.eks. om:

Mamma Mia skolen ved Utterslev torv: https://mmnv.dk/skolen/

Kofoeds skole på Amager: https://menneskermedmere.dk/

Fountain House på Østerbro: https://www.aftenskolenfh.dk/

Den Grønne Dag- og Aftenskole på Østerbro: https://www.den-groenne.dk/