Bestyrelsen

Formand Ole Meldgaard:
Ole Meldgaard er uddannet journalist og teolog, født 1951. Ole har arbejdet på danske dagblade og som informationsmedarbejder på Christiansborg.

Ole har arbejdet på Kofoeds Skole i 30 år, senest som chefkonsulent, tidligere som afdelingsleder, lærer og informationsmedarbejder.

Han har tilrettelagt og administreret adskillige nationale og internationale projekter og oprettet sociale institutioner i de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa og bidraget til udvikling af faglige projekter i Danmark og i udlandet. 

Han er medlem af internationale netværk på det sociale område og har skrevet bøger og artikler om socialpolitik og socialpædagogik.

Ole har været medlem af Dansk Oplysnings Forbunds Landsstyrelse og udvalg. Ole er nu gået på pension men er aktiv i en række foreninger, råd, udvalg og sociale institutioner. Ole har været medlem af bestyrelsen for Lilleskole for Voksne i Vanløse siden 2016.

Kontakt: olemeldgaard1@gmail.com


Næstformand Mads Engholm:
Født 1973, antropolog, arbejder som specialkonsulent med byplanlægning i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Landsformand i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Formand for WeShelter (tidligere Missionen Blandt Hjemløse), der driver tilbud og aktiviteter for hovedstadens hjemløse, sårbare og udsatte borgere.

Tidligere formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, som er samarbejdsforum for regionens foreninger for psykiatriens brugere og pårørende.


Bestyrelsesmedlem Kenneth Engstrøm:
Født 1963 og uddannet økonom (Cand.Scient.Adm). Jeg bor på Nørrebro i København med min kone og den sidste hjemmeboende søn. 

Jeg er i dag ansat som Vicedirektør hos Specialisterne ApS, der arbejder på at få talenter som autister i arbejde. Før var jeg adm. dir for Behandlingsstederne Søbæk og har tidligere været både økonomichef og direktør for Behandlingsskolerne i København. Jeg har tidligere været direktør for Det Sociale Netværk og Headspace med Poul Nyrup Rasmussen som formand og stifter. Jeg har i en årrække været administrationschef på Kofoeds Skole og har derudover en lang karriere i det kommunale bag mig, blandt andet som Handicap- og Psykiatrichef i Herlev Kommune og Vicekontorchef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

Tidligere har jeg været økonom i Danske Sygeplejeråd og økonomichef hos Danske Fysioterapeuter. 

Med min uddannelsesmæssige baggrund og karrieremæssige bagrund i social og udsatteområdet, betragtes jeg som en “Socialøkonom”.


Bestyrelsesmedlem Christine Larsen:
Christine er uddannet sygeplejerske samt Master i Sundhedspædagogik. Hun har mere end 35 års erfaring som behandler i psykiatrien, heraf 16 som distriktspsykiatrisk sygeplejerske og 7 år som kontaktperson i OPUS.

Siden 2014 har Christine været underviser på Skolen for Recovery, som hun har været med til at starte op. I den forbindelse har hun erfaring med at samarbejde med mange forskellige aktører. Det er en vigtig nyskabelse, at der er et fælles blik på udvikling af tilbud i psykiatrien.

Christine er optaget af at pædagogik og læring kan være endnu en måde for mennesker med mentale vanskeligheder at arbejde med at få det bedre. 

Bestyrelsesmedlem Teddy Sidelmann Rasmussen:
Født 1978, uddannet på Roskilde Universitet i Socialvidenskab, Filosofi & Videnskabsteori. Teddy har arbejdet i en boligsocial helhedsplan i Ishøj og har i siden 2011 været sekretariatsleder i Frivilligcenter Amager, som i dag også driver et brugerstyret foreningshus. Her har han bl.a. arbejdet med rådgivning af lokale foreninger og projekter, organisering og ledelse af frivillige og projektledelse.

Sammen med de andre frivilligcentre i hovedstaden er Teddy medlem af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde i Købehavns Kommune. Rådet er nedsat af Socialudvalget og rådgiver og kvalificerer kommunen om frivilligt arbejde. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i frivilligcentrenes landsorganisation, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark.

Teddy er medstifter og formand i Foreningen Nordlyset, der er en støtteforening for et brugerstyret værested i en skurvogn på Amager.


Elevrepræsentant Ole Danielsen:
Jeg hedder Ole Danielsen (født 1973), og jeg bor i Hvidovre. Jeg har gået på Lilleskolen siden oktober 1998, og har gennem årene haft de fleste typer fag, og de fleste lærere.

Skolen har betydet meget for mig. Jeg begyndte umiddelbart efter en længere indlæggelse og har ikke været indlagt siden. Skolen har haft stor betydning for mit sociale liv, idet de fleste af de venner jeg har haft, de sidste mange år, har haft en tilknytning til skolen. 


Lille Skole for Voksne er en folkeoplysende forening
Du er velkommen til at blive medlem af denne forening. Som medlem har du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling.

Ønsker du at høre nærmere eller melde sig ind, kan du kontakte skolen direkte på 2492 4503 eller sende en mail til kontoret@lsfv.dk.

Du kan se foreningens gældende vedtægter her: Foreningens vedtægter fra januar 2019

dof