Bestyrelsen

Foreningens vedtægter fra januar 2019

Formand Ole Meldgaard:

Ole Meldgaard er uddannet journalist og teolog, født 1951. Ole har arbejdet på danske dagblade og som informationsmedarbejder på Christiansborg.

Ole har arbejdet på Kofoeds Skole i 30 år, senest som chefkonsulent, tidligere som afdelingsleder, lærer og informationsmedarbejder.

Han har tilrettelagt og administreret adskillige nationale og internationale projekter og oprettet sociale institutioner i de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa og bidraget til udvikling af faglige projekter i Danmark og i udlandet. 

Han er medlem af internationale netværk på det sociale område og har skrevet bøger og artikler om socialpolitik og socialpædagogik.

Ole har været medlem af Dansk Oplysnings Forbunds Landsstyrelse og udvalg. Ole er nu gået på pension men er aktiv i en række foreninger, råd, udvalg og sociale institutioner. Ole har været medlem af bestyrelsen for Lilleskole for Voksne i Vanløse siden 2016.

Olemeldgaard1@gmail.com

Næstformand Mads Engholm:

Født 1973, antropolog, arbejder med almene boliger og udsatte boligområder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Medlem af landsbestyrelsen og formand for regionsbestyrelsen i pårørendeforeningen BEDRE PSYKIATRI. 

Formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, som er samarbejdforum for regionens foreninger for psykiatriens brugere og pårørende.

Formand for WeShelter (tidligere Missionen Blandt Hjemløse), der driver tilbud og aktiviteter for hovedstadens hjemløse og udsatte borgere.

Bestyrelsesmedlem Grete Madsen:

Uddannet psykiatrisk ergoterapeut. Har arbejdet mange år i psykiatrien og social-psykiatrien.

Herunder også med stof- og alkoholmisbrugere. Mange år på Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdelinger, samt flere år på Vestre Fængsels syge afdeling. Også erfaring fra job som jobkonsulent i Projekt Springbrædt.

De sidste 8 år arbejdet som projektleder for boligsociale helhedsplanen i udsatte boligområder, især på Ydre Nørrebro, hvor de fleste beboere havde ikke-vestlig baggrund.

Grethe har mere end 20 års ledelses- og bestyrelseserfaring.

Bestyrelsesmedlem Kenneth Engstrøm:

Kenneth Engstrøm er uddannet økonom, Cand Scient. Adm. og har derudover en diplomudadanelse i ledelse

Nuværende ansættelse (fra december 2014): Økonomichef for behandlingskolerne  ApS

Bestyrelsesmedlem Christine Larsen:

Jeg er uddannet sygeplejerske med 34 års erfaring i psykiatrien, heraf 16 som distriktspsykiatrisk sygeplejerske og 7 år som kontaktperson i OPUS. De sidste 5½ år har jeg været underviser på Skolen for Recovery, som jeg har været med til at starte op.

Sideløbende med mit arbejde som behandler i psykiatrien har jeg været interesseret i pædagogik. Jeg har taget pædagogiske fag på Københavns Universitet og en Master i Sundhedspædagogik. Jeg har arbejdet med psykoedukation af patienter og pårørende, både i OPUS og i distriktspsykiatrisk regi. Det har altid haft min interesse at formidle viden om det psykiatriske felt til patienter pårørende og samarbejdspartnere.

Som underviser på Skolen for Recovery har jeg kolleger med egne erfaringer med psykisk sygdom. Det har været berigende for det tilbud vi har udviklet, og er tydeligvis vigtigt for de kursister der deltager på vores kurser. Der er mange tegn på, at der er stigende opmærksomhed på at pædagogik og læring kan være endnu en måde for mennesker med mentale vanskeligheder at arbejde med at få det bedre

Elevrepræsentant Ole Danielsen:

Ole Danielsen og er 44 år. Jeg bor i Hvidovre. Jeg har gået på Lilleskolen i 19 år, og har gennem årene haft de fleste typer fag, og de fleste lærere.

Skolen har betydet meget for mig. Jeg begyndte umiddelbart efter en længere indlæggelse og har ikke været indlagt siden. Skolen har haft stor betydning for mit sociale liv, idet de fleste af de venner jeg har haft, de sidste mange år, har haft en tilknytning til skolen

Lille Skole for Voksne er en folkeoplysende forening
Man er velkommen til at blive medlem af denne forening. Som medlem er man velkommen til at deltage i den årlige generalforsamling.

Ønsker man at høre nærmere eller melde sig ind, kan man kontakte skolen direkte på 2492 4503 eller sende en mail til kontoret@lsfv.dk.