Skolen siger tak

Tak for støtten til:

2021:

Any og Richard Sperlings Fond

Augustinus Fonden

OF's lokalforeningspulje

Any og Richard Sperlings Fond

Enid Ingemanns Fond

Augustinus Fonden

Sct. Georgs Fonden

Dansk Tennis Fond

Jascha Fonden

Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Heinrich og Laurine Jensens Fond

Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat

Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond

Otto Bruuns Fond

Det Nissenske Familiefond 

Det Obelske Familiefond

Gerda Fugledes Fond 

Asta & Jul. P. Justesens Fond

Den Bøhmske Fond

Velliv


2020:

Enid Ingemanns Fond

Direktør J.P. Lund og hustru Wilhelmine Bugges legat 

Sportgoodsfonden

Scandinavian Tobacco Group

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Augustinus Fonden

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindefond

Entreprenør Marius Pedersens Fond

Frimodt-Heinike Fond 

Esther Bruhns Fond

Frk. Helvig Tornveds Fond

OF's lokalforeningspulje

Velliv

Region hovedstaden: Social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejde

dof