Skolen siger tak

Tak for støtten til:

2021:

Any og Richard Sperlings Fond


2020:

Enid Ingemanns Fond

Direktør J.P. Lund og hustru Wilhelmine Bugges legat 

Sportgoodsfonden

Scandinavian Tobacco Group

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Augustinus Fonden

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindefond

Entreprenør Marius Pedersens Fond

Frimodt-Heinike Fond 

Esther Bruhns Fond

Frk. Helvig Tornveds Fond

OF's lokalforeningspulje

Velliv

Region hovedstaden: Social- og psykiatriudvalgets pulje til samarbejde

dof