Projekt Byg bro til en bedre hverdag 

Baggrunden for projektet: 

Hvem er vi?
Lille Skole for Voksne, skolen på Mamma Mia og Den grønne dag- og aftenskole er etableret under folkeoplysningsloven, og har i en lang årrække tilbudt kurser om alment dannende emner til mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidelser. 

Hvad kan vi? 
Kurserne er tilrettelagt efter særligt tilpassede vilkår i form af små hold (max. otte kursister på et hold) og med høj grad af individuel tilrettelæggelse i undervisningen. Kursisterne er meget stabile, og en stor andel kommer på skolerne i mange år.    

Hvad siger kursisterne? 
Kursisterne oplever et stort udbytte af kurserne. De føler sig inspirerede til at arbejde videre med deres personlige udvikling, får større selvindsigt og bliver bedre til at indgå i sociale sammenhænge. Det vigtigste element i undervisningen er at indgå i en ligeværdig læringsproces med de andre kursister og underviseren. 

Kursisternes personlige fokus er på at arbejde med psykisk trivsel, faglige udfordringer, sociale kompetencer samt aktiv og stabil deltagelse. Over halvdelen (60 pct.) af kursisterne føler, at de kan noget i dag, som de ikke kunne før kursusstart. De nye kvalifikationer og kompetencer falder også ind under ovennævnte kategorier. 

Kursisterne ser skolerne som et godt supplement til behandling, samt at de i højere grad føler sig mødt med ligeværdighed på aftenskolerne end i andre forløb. Kursisterne vurderer ligeledes, at skolerne har god indflydelse på deres selvværd. I forhold til recovery er kursisterne på meget forskellige stadier. Men analyserne indikerer, at kursister med flere års tilknytning til skolen er længere i processen. 

Mere end undervisning 
For alle tre skolers vedkommende gør det sig gældende, at der udover undervisning tilbydes mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter. Det kan være deltagelse i fælles måltider, arrangementer i forbindelse med højtider, hvor mange mennesker med psykisk sårbarhed eller sindslidende er ensomme, arrangementer ud af huset osv. 

Forskning 
Videnscenter for Folkeoplysning lavede i 2016 rapporten ”Aftenskolerne og psykisk sårbare”, som er baseret på spørgeskemaer til 622 kursister på 12 forskellige skoler for psykisk sårbare mennesker. Rapporten konkluderer, at der er stor tilfredshed med skolernes tilbud. Det nævnes at det er de trygge rammer, dygtige underviser og at der er en oplevelse af ligeværdighed. 94% vil anbefale skolen til andre. På trods af at deltagerne har udfordringer i hverdagen beskriver de, at de gennem deres deltagelse i skolernes tilbud har tillid til fremtiden, et positivt syn på relationer og en følelse af eget ansvar for at ændre hverdagen til det bedre. 

Find rapporten her https://www.vifo.dk/vidensbank/downloads/aftenskolerne-og-psykisk-saarbare-/dd12df89-7cab-43cd-9867-a59a00fb43a9 

Den norske psykolog Arnhild Lauveng har forsket i danske daghøjskoler, (som i tilgang til deltagerne og læringsmetoder er direkte sammenlignelige med de folkeoplysende tilbud), hvor hun har interviewet kursister og undervisere. Hun fandt, at det at være kursist har en meget positiv virkning på deres hverdag, selvopfattelse og livsstil. Lauvengs ph.d.-studie peger bl.a. på, at evnen til at indgå i relationer er helt central, når det handler om at komme sig efter svær psykisk sygdom. 

Find Arnhild Lauvengs ph.d-projekt ’Treating symptoms or assisting human development: Can different environmental conditions affect personal development for patients with severe mental illness?’ her: https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-016-0041-2 

Danske Regioner har udgivet rapporten ”Analyse af psykiatriområdet 2020”, der beskriver at for mennesker med psykisk sygdom, er der flere der lever alene, flere dør tidligere sammenlignet med den øvrige befolkning. 

Find rapporten her: https://viden.sl.dk/media/9744/analyse-af-psykiatriomraadet.pdf 

Mere om skolerne 
Lille Skole for Voksne, skolen på Mamma Mia og Den grønne dag- og aftenskole har lokaler, undervisere, fag og etablerede miljøer, der kan rumme flere deltagere, og dermed bidrage til at flere mennesker med psykisk sårbarhed får mulighed for at lære, udvikle sig, få relationer og arbejde med deres recovery proces. På alle tre skoler er der et samspil mellem muligheden for at dyrke en interesse og også deltage i sociale aktiviteter. 

Klik på her for at gå til skolernes hjemmeside: 

Mamma Mia 

Den Grønne Dag- og Aftenskole  

Lille Skole for Voksne

Projektet er støttet af Region Hovedstadens Pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet.  

Kontakt os 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information. 

Kontakt Anita Risager, 

Projektmedarbejder og underviser 

mail: kontoret@lsfv.dk 

Tlf: 2341 0428