Kommende aktiviteter

Kommende aktiviteter

Vil du med ud at spise?

Restaurantbesøg torsdag d. 21. februar kl. 17.30 med Helle

Vi mødes på Hovedbanegården under uret og følges til SHEZAN, som var den første pakistansk/indiske restaurant i København. Vi følges tilbage til Hovedbanegården igen efterfølgende.

Mødested: Hovedbanegården under uret

Tilmeld dig på kontoret senest tirsdag d. 19. februar, da der skal bestilles bord.

- - - O - - - 

DER AFHOLDES GENERALFORSAMLING

PÅ LILLE SKOLE FOR VOKSNE

Mandag d. 25. februar 2019 kl. 15

 

Dagsorden til Generalforsamling: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Godkendelse af revideret regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fremtidig virksomhed inkl. budget

9. Valg af formand

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter

12. Valg af revisor og revisorsuppleant

13. Eventuelt

_________________________________

Udstilling i cafeen


Hver måned er der kunstnere fra tegne/maleholdene, der udstiller i cafeen.
Kom og se udstillingen hver mandag og onsdag fra 12.00-13.00, hvor der også kan købes frokost.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof