Projekt KAN

PROJEKT KAN

 

Lille Skole for Voksne tilbyder pladser på et 14 ugers projektforløb. Projektet er målrettet psykisk sårbare borgere, der er kommet ud i en længere ledighedsperiode og hvor deres personlige jobmæssige situation kræver en individuel og sammenhængende indsats, for at komme i job eller uddannelse.

Projektet har fra start, tilknyttet en jobkonsulent og en personlig mentor.

 

Projektets målsætning:

At hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet i form af job, flex-job, studie eller praktikforløb.

At hjælpe den enkelte til en større afklaring i forhold til færdigheder og ressourcer.

At hjælpe den enkelte borger, hen imod en større selvindsigt, større selvværd og gå på mod i forhold til fremtidige jobmuligheder.

At alle deltagere vil have en personlig handleplan ved afslutning af projektet, som bygger på videre beskæftigelse og/eller opkvalificering.

 

Forløbets indhold:

Projektperioden vil vare 14 uger. Opstart d. 7. september og d. 19. oktober 2015.

Der undervises 4 dage fra ca. 9-15.

Indholdet vil bl.a. være:

Psykologi og kommunikation.

Sundhed, mental og fysisk sundhed.

It, og dansk.

Jobsøgning Cv, virksomhedskultur.

   

  Job konsulent.

  Der vil være jobkonsulent tilknyttet projektet under hele forløbet. Dennes primære opgave vil være at skaffe relevante jobs/praktikpladser i samarbejde med personlig mentor.

   

  Mentor ordning.

  Hver deltager får tilknyttet en personlig mentor, som følger og vejleder under hele forløbet, ligesom der vil være mulighed for opfølgning på den enkelte kursist efter projektets afslutning.

   

  Hvem er vi:

  Lille Skole for Voksne (LSFV) har 25 års erfaring med afholdelse af kurser og tilbud til borgere, der af forskellige grunde har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, og hvor det kræver en ekstra indsats at vende tilbage.

   

  Lille Skole for Voksne

  Skalbakken 17

  2720 Vanløse

  Telefon 38799924

  kontoret@lsfv.dk

  www.lsfv.dk

   

  Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof