Sådan kan du komme med

Tilmelding

Tilmelding sker ved personlig henvendelse. Ring til os og bestil tid til en samtale og få tilsendt beskrivelse af fagene og skema over tidspunkter.
Vi hjælper dig gerne med at sammensætte et skema der passer dig.


Hvad koster det?

Deltagerprisen afhænger af, hvilken kommune du bor i. Dette skyldes at ikke alle kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling. Kommer du fra København eller Frederiksberg Kommune er det således en billigere pris pr. fag end hvis du er fra en anden kommune. Søger du refusion hos din kommune, hjælper vi dig gerne med dette.

400,- kr. for pensionister, arbejdsledige og bistandsmodtagere fra København.
400,- kr. for pensionister fra Frederiksberg.
600,- kr. for lignende stillede, fra andre kommuner. Henvend dig på kontoret og hør nærmere.

Der gives rabat på tilmeldinger af 3 hold eller derover.
Der er intet tilmeldingsgebyr, og prisen dækker ét fag et helt semester.
For hold med kun én times undervisning gives rabat. Der gives rabat, hvis undervisningen påbegyndes efter halvdelen af semestrets forløb.

Kom ind eller ring til kontoret og hør nærmere.

Du skal betale for kurset, før du starter. Du kan betale kontant på kontoret, eller du kan betale via netbank til vores konto: reg. 2125 kontonr. 0062 136 650. Skriv dit navn, antal hold og hvilket semester i notatfeltet. Du er først sikret en holdplads, når betalingen foreligger.

I nogle tilfælde kan der være ekstraudgifter i forbindelse med et fag.
Du skal selv medbringe og betale for materialer til undervisningen, f.eks. stof til syning, eller bøger. Du kan altid spørge læreren om råd.


Hvem skal man tale med?

Det skal vi nok finde ud af, når du ringer til os på 38 79 99 24

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof