Vores bestyrelse

Vedtægter fra september 2017

Formand:

Ole Meldgaard

Ole Meldgaard er uddannet journalist og teolog, født 1951. Ole har arbejdet på danske dagblade og som informationsmedarbejder på Christiansborg.

Ole har arbejdet på Kofoeds Skole i 30 år, senest som chefkonsulent, tidligere som afdelingsleder, lærer og informationsmedarbejder.

Han har tilrettelagt og administreret adskillige nationale og internationale projekter og oprettet sociale institutioner i de tidligere kommunistiske lande i Østeuropa og bidraget til udvikling af faglige projekter i Danmark og i udlandet. 

Han er medlem af internationale netværk på det sociale område og har skrevet bøger og artikler om socialpolitik og socialpædagogik.

Ole har været medlem af Dansk Oplysnings Forbunds Landsstyrelse og udvalg. Ole er nu gået på pension men er aktiv i en række foreninger, råd, udvalg og sociale institutioner. Ole har været medlem af bestyrelsen for Lilleskole for Voksne i Vanløse siden 2016.

Olemeldgaard1@gmail.com

Næstformand:

Grete Madsen

Uddannet psykiatrisk ergoterapeut. Har arbejdet mange år i psykiatrien og social-psykiatrien.

Herunder også med stof- og alkoholmisbrugere. Mange år på Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdelinger, samt flere år på Vestre Fængsels syge afdeling. Også erfaring fra job som jobkonsulent i Projekt Springbrædt.

De sidste 8 år arbejdet som projektleder for boligsociale helhedsplanen i udsatte boligområder, især på Ydre Nørrebro, hvor de fleste beboere havde ikke-vestlig baggrund.

Jeg har mere end 20 års ledelses- og bestyrelseserfaring 

Grete.madsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anne Torgny Andersen

Speciallæge i Børne- og Ungdimspsykiatri, pH.d.

Tidligere ansat som ledende overlæge i BUC- Glostrup børne ambulatorium med højt specialiseret funktion i neuro-psykiatri.

Uddannet i kognitiv- og psykodynamisk terapi.

Derudover uddannet i projektledelse og modtaget lederuddannelsen i Regionhovedstadens psykiatri. Varetaget og deltaget i udviklingen af Regionhovedstadens Børne-og ungdomspsykiatri. 

Haft tillidsposter i samarbejdsudvalg, BUP-dk(videnskabeligt selskab), DPBO(fagpolitisk organisation for psykiatere), FAPS(bestyrelsespost i lægeforeningen) samt medlem af hovedbestyrelsen i den europæiske lægeforening. 

Nu praktiserende børne- og ungdomspsykiater i Rødovre.

Siddet i bestyrelsen for Lille Skole for Voksne de sidste 10 år.

 

Bestyrelsesmedlem:

Kenneth Engstrøm

Kenneth Engstrøm er uddannet økonom, Cand Scient. Adm. og har derudover en diplomudadanelse i ledelse

Nuværende ansættelse (fra december 2014): Økonomichef for behandlingskolerne  ApS

Bestyrelsesmedlem:

Mads Engholm

Født 1973, antropolog, arbejder med almene boliger og udsatte boligområder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Medlem af landsbestyrelsen og formand for regionsbestyrelsen i pårørendeforeningen BEDRE PSYKIATRI. 

Formand for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, som er samarbejdforum for regionens foreninger for psykiatriens brugere og pårørende.

Formand for WeShelter (tidligere Missionen Blandt Hjemløse), der driver tilbud og aktiviteter for hovedstadens hjemløse og udsatte borgere.

Elev repræsentant:

Ole Danielsen

Ole Danielsen og er 44 år. Jeg bor i Hvidovre. Jeg har gået på Lilleskolen i 19 år, og har gennem årene haft de fleste typer fag, og de fleste lærere.

Skolen har betydet meget for mig. Jeg begyndte umiddelbart efter en længere indlæggelse og har ikke været indlagt siden. Skolen har haft stor betydning for mit sociale liv, idet de fleste af de venner jeg har haft, de sidste mange år, har haft en tilknytning til skolen

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof