Informationer

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer. 
Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et igangsættende, berigende og positivt undervisningstilbud. 
Der er mulighed for at melde sig løbende og vælge de fag, man er mest interesseret i. Næste semester starter 14. oktober 2019.

Der undervises i følgende emner:

Mad
Mad med glæde og farve (mandag og onsdag)

Kreative fag
Tegning og maling
Kreativt værksted / Syning
Gør-det-selv/handyman

Personlig udvikling
Indre ro med metakognition
Kognitiv psykologi
Skriveværksted
Personlig udvikling

Sprog og IT
Engelsk 2
Tysk
Fransk for begyndere
Fransk for fortsættere
Dansk
IT Værksted for alle – på PC, tablet og smartphone
Video

Musik
Guitarundervisning
Den klassiske musiks historie 

Filosofi, kultur og samfundsfag
Film
Filosofi
Danmarkshistorie
Kultur og historie
Kunsthistorie fra Renæssancen og op til vor tid
Videnskabens historie
Europæisk litteratur og samfund
Samfundsfag

Krop og bevægelse
Bevægelse og afspænding
Bevægelse/styrke/afspænding
Gå-motion

Vi bestræber os på at holde åbent og tilbyde undervisning hele året, på hverdage mellem kl. 10-17
Der undervises i normalt 2 timer pr. fag, medmindre andet er anført. 
Der starter normalt nye hold 4 gange om året. Desuden tilbydes aktiviteter af forskellig karakter som f.eks. weekendkurser. I sommerferieperioden vil der være forskellige arrangementer - se dem her på hjemmesiden eller på opslag på skabet på skolen. 
Ring til os, så fremsender vi det nyeste program, eller se der her på siden.

Telefontid alle dage kl 9.00 - 13.00.

Huset åbner kl. 9, hvor du kan læse avisen, drikke kaffe sammen med andre og hvor der af og til også kan købes frokost, kage m.v. 
Efter undervisning og frem til kl. 17, står diverse lokaler til fri afbenyttelse, såsom det kreative værksted samt edb-lokalet. 
Undervisningen er etableret med tilskud under Folkeoplysningsloven og tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. Desuden tilbyder skolen forskellige øvrige aktiviteter med tilskud fra Københavns Kommune i forbindelse med skolens værestedsdel.

Lille Skole for Voksne er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.