Informationer

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer. 
Undervisningen foregår i trygge rammer på små hold. Formålet er at give deltagerne et igangsættende, berigende og positivt undervisningstilbud. 
Der er mulighed for at melde sig løbende og vælge de fag, man er mest interesseret i. Skolen tilbyder i gennemsnit 38 forskellige fag. Se det aktuelle skema her 

Der undervises blandt andet i følgende emner:

∗Motion, afspænding og bevægelse 
∗Kropsbevidsthed og mindfulness 
∗Tegning og maling 
∗Syning 
∗Musik 
∗Skriveværksted
*Mad med farve og glæde
∗Kognitiv psykologi og personlig udvikling 
∗Dansk, fransk og engelsk 
∗Kommunikation og sociale færdigheder 
∗Filosofi og litteraturforståelse 
∗EDB og Internet

Vi bestræber os på at holde åbent og tilbyde undervisning hele året, på hverdage mellem kl. 10-17
Der undervises i normalt 2 timer pr. fag, medmindre andet er anført. 
Der starter normalt nye hold 4 gange om året. Desuden tilbydes aktiviteter af forskellig karakter som f.eks. weekendkurser. I sommerferieperioden vil der være forskellige arrangementer - se dem her på hjemmesiden eller på opslag på skabet på skolen. 
Ring til os, så fremsender vi det nyeste program, eller download fra vores hjemmeside; www.lsfv.dk

Telefontid alle dage kl 9.00 - 12.30 og Torsdag 12.00 - 15.00

Huset åbner kl. 9, hvor du kan læse avisen, drikke kaffe sammen med andre og hvor der af og til også kan købes frokost, kage m.v. 
Efter undervisning og frem til kl. 17, står diverse lokaler til fri afbenyttelse, såsom det kreative værksted samt edb-lokalet. 
Undervisningen er etableret med tilskud under Folkeoplysningsloven og tilrettelagt for personer med psykiske lidelser. Desuden tilbyder skolen forskellige øvrige aktiviteter med tilskud fra Københavns Kommune i forbindelse med skolens værestedsdel.

Lille Skole for Voksne er medlem af Dansk Oplysnings Forbund. DOF.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof